fredag 4 november 2016

Har Donald Trump aldrig läst dikten på Frihetsgudinnan? Vinner på tisdag the Mother of Exiles eller the Father of Deportation?


Hillary Clinton skämtade ju på en välgörenhetsmiddag för några veckor sedan med hänsyftning på Donald Trumps vana att betygsätta kvinnors utseende. Frihetsgudinnans till exempel, som Trump förmodligen skulle ge en 4:a, möjligen en 5:a ifall De Landsflyktigas Moder skippade facklan och bytte frisyr.

Clinton tycktes uppenbarligen utgå från att Trump aldrig läst inskriptionen på statyns sockel. Hon hade förmodligen rätt. Annars hade det lätt gått att dikta en omvänd variant av den. Så som sker i Simpsons-avsnittet som jag tog upp (3/10-16), där Springfields polischef Wiggum läser upp hur man förberett deportationen av illegala immigranter. Eller så har Trump verkligen läst sonetten, men tolkar orden som där står lika ”insiktsfullt” som han tolkat sin favoritfilm En sensation/Citizen Kane (se blogginlägget 1/11-16).

Ingraverad på piedestalen vid Frihetsgudinnans fot finns nämligen den berömda sonetten The New Colossus av Emma Lazarus, om att välkomna immigranter. I den prisas the Mother of Exiles och inflödet till USA, med ord som 

"Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
Send these, the homeless, tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!"

Men det var 1903, det… År 2016 kunde en sådan inskription förstås pryda både en koloss på Rhodos och kolossen på Liberty Island. Likaså en på Gotland.


Men hur blir det 2017?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar