Lilla Hjärtat

”Lilla hjärtat är en mullvad” – ”Nä, pengvin!”
En studie av kontroversen kring Stina Wirséns filmfigur

Filmförlaget, Visby 2014 (174 sidor). Kan beställas för 180:- (inkl. moms & frakt inom Sverige) från filmforlaget@telia.com

UR innehållet:

I. ”Lilla hjärtat-sakens” förlopp och förlöpningar 9
[…]

II. Debattens karikatyrer av Lilla hjärtat 43
Vad är Lilla hjärtat egentligen för figur – som barn ser det? 44
Vad gör figurerna, enligt de yngsta? 48
[…]
Vuxnas åldersblindhet och adulto-normativiteten 60

III. Kampanjens argument och motargument 67
”Lilla hjärtat representerar förtrycket av svarta” 67
Existerar nationella receptionsskillnader? 69
Kan man bli kränkt å andras vägnar? Retroaktivt? I förväg? 73
Skyddas barn på detta vis från att ”internalisera rasism”? 74
Barn förstår inte... 77
Vems tolkningsföreträde – ifall någons? 79
En fråga om konstnärens yttrandefrihet? 82
[…]

IV. Debattens mer perifera aktörer 100
Kolleger 100
Konkurrenter 102
Recensenter 104
Bloggare, påhejare, ”kommentatorer” och ”gillare” 108
Biblioteksfolk 108
Kollektiv lärarinna i ”Liten bildskola” 112
Mörkrädsla: hot om svartlistning av ”mörka listan” 113
Stina Wirsén själv 115

V. Forskarnas roll respektive osynlighet 119
Synen på forskare och forskarnas synfel 119
[…]


VI. Vad säger ”rasforskningen”? 137
Har ”docktestet” något bevisvärde? 138
Vithetspreferens – ett tidsavhängigt fenomen? 141
Gäller dockpreferensen även för danska barn på 2000-talet? 142
Hur lär sig barn ras(istiska)attityder? 145
Sju vanliga rasmyter 146
”Alla vi röda är snälla och bra – fast inte alla dom blå!” 148
Hur kan man motverka rasfördomar? 148

VII. Vuxna förstår inte... 151
Lilla Hjärtat – spegel, fönster eller förstoringsglas? 151
Kan bilder bli kränkta? 154
Existerar verkligen rasism utan rasister? 156
Vi är alla meta-rasister... 158
Lilla hjärtat – aktivisternas trojanska mullvad 160
[…]

Kampanjen strider mot FN:s barnrättskonventions artikel 13 167

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar