Om mig

Jag är numera huvudsakligen mormor. Därutöver pensionerad professor i filmvetenskap med inriktning mot barnkultur & medier och f.d. lektor i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Jag har skrivit ett 15-tal böcker om framför allt barn & tv/film samt hundratalet tidskriftsartiklar om ”barn & medier” (för ett urval, se under Böcker och Artiklar). Alltsedan 1980 har jag varit (oftast refuserad) kulturdebattör och på 90-talet var jag t.ex. (ibland refuserad) barn-tv-krönikör i Dagens Nyheter.

En text om mina tidigaste filmminnen finns i antologin Motsträviga synsätt (Red: M Rönnberg & K Westling 2010), sid. 63-86: ”Barnkvinnan – vems ideal? En självetnografisk essä om betydelsen av klass, genus och ålder vid filmreception”.

Senast har jag skrivit om barn som sportutövare i Fimpen, Mitt liv som hund, Hoppet och Bäst i Sverige! i min bok ATT TRÄNA OCH TÄVLA ÄR KOMISKT. SPORT ENLIGT SVENSKA FIKTIONSFILMER 1930-2015 som utkom i augusti 2015.

Utöver barnist är jag givetvis feminist och socialist. Människor som jag beundrar är exempelvis Inga-Britt Ahlenius, Carin Götblad, Elza Dunkels, Vivian Gussin Paley, John Wall, Dolly Parton och alla visselblåsare.

Bloggar som jag följer är:

http://www.onewaycommunication.co


http://barnkulturen.blogspot.se

http://www.kulturer.net

https://barnfilmsambassadoren.wordpress.com 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar