Artiklar

Ett litet urval av Margareta Rönnbergs artiklar:

Vad säger barnen? Bilderböcker och demokrati, i: Unga läser. Läsning, normer och demokrati, Red: Åse Hedemark & Maria Karlsson, Möklinta: Gidlunds 2017

Bra eller dåligt, det avgör givetvis barnen!, i: Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen?. Red: K Helander, Stockholm: CBK 2014, s.117-126

Barn ärver tyvärr sällan andra barn... Om föräldragenerationers förslösade kulturarv – och barns reludiering!, i: Kulturarvingarna, typ! Vad ska barnen ärva och varför? Red: A Banér, Stockholm: CBK 2011, s.169-196

Barnkvinnan – vems ideal? En självetnografisk essä om betydelsen av klass, genus och ålder vid filmreception, i: Motsträviga synsätt. Om rörliga bilder som bjuder motstånd. Red: M Rönnberg & K Westling, Visby: Filmförlaget 2010, s. 63-86.

Re-ludiering, Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, nr. 53, 2009, s.119-125

Medieleg – Et forsøg på begrebsudredning, Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, nr. 53, 2009, s.49-62

Lek med vuxna medtittare och fjärrtroll som embryonal barnkultur, i: Blöjbarnsteve. Red: M. Rönnberg, Uppsala: Filmförlaget 2008, s.228-264

Hur upplever barn i åldern 1,5-2,5 år tv?, i: Blöjbarnsteve. Red: M. Rönnberg, Uppsala: Filmförlaget 2008, s.147-186

Från Teletubbies till Små Einsteins: programanalyser ur ett barnestetiskt perspektiv, i: Blöjbarnsteve. Red: M. Rönnberg, Uppsala: Filmförlaget 2008, s.60-72

”Pedagogiska” babymedier, ”underhållande” blöjbarns-tv – eller inget­dera?, i: Blöjbarnsteve. Red: M. Rönnberg, Uppsala: Filmförlaget 2008, s.1-34

1970-talets Barnjournalen och dagens Lilla Aktuellt – public journalism respektive infotain­ment, i: Svensk television – en medie­historia. Red: A Edin & P Vesterlund, Stockholm: Statens Ljud- & Bildarkiv 2008, s.190-222

Nyttan av nöjet – om blöjbarns-tv som embryonal barnkultur, i: Barn(s)kultur – nytta eller nöje? Om barn, estetik och pedagogik. Red: A Banér, Stockholm: CBK 2008, s.110-151

Animerade Disney-filmer – för barn eller vuxna?, Sociologisk forskning 4/2005, s.13-20

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar