torsdag 20 december 2018

Är det skadligare för förskolebarn att titta på tv-program och video via Internet än i tv:n?Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2018 har nyligen publicerats. Studien togs i SVT:s Aktuellt upp igår (19/12-18), där en introducerande mansröst förklarade att 2-åringar idag använder Internet lika mycket som 4-åringar gjorde för fyra år sedan. Detta antogs automatiskt vara illa. I inslaget intervjuades en hjärnforskare från Karolinska Institutet, Sissela Nutley.

Nutley var ovanligt balanserad i jämförelse med många andra som brukar intervjuas i ämnet. Hon framhöll dock att det finns risker för barn yngre än 2 år, om de använder skärmmedier mer än 2 timmar/dag. Detta på grund av att hjärnan då är så formbar och dess utveckling avgörande för optimalt fortsatt lärande. Längre användning kan ge försenad språkutveckling, svårigheter att fungera socialt samt försämrad impuls-kontroll. 

För skärmanvändning av barn över 2 år behövs för barnets lärande vuxnas stöd, med förstärkning av det som barnet snappat upp i lärapparna, betonade Nutley. Om vi bortser från att barnen sällan är intresserade av att lära sig det pedagogiska som vuxna tror är avsikten med barnmedier, så saknades i inslaget många fakta. Inte minst om huruvida något enda svenskt barn ertappats med att använda Internet mer än 2 timmar/dag.

Allt som ”går allt lägre ned i åldrarna” (utom lärande) tros ju vara skadligt. Innan man kan uttala sig om eventuella faror behövs dock mer fakta. Någon studie som undersökt hur många timmar svenska späd- och tultbarn dagligen använder Internet har åtminstone jag inte hört talas om. Med tanke på andelen barn som vistas i förskolan, och enligt larmrapporterna väldigt långa dagar för ”vissa” tultbarn, lär det inte finnas så många timmar kvar på dygnet innan sänggåendet. Av alla barn i åldern 1–5 år i befolkningen var förra hösten enligt Sveriges kommuner och landsting 84 procent inskrivna i förskola (barn med utländsk bakgrund 79 procent). 


Visa mig alltså det barn under 2 år som använder mobilen mer än 2 timmar per dag! Som dessutom har uppmärksamhetsork nog att göra det under längre stunder i följd. Och varför sägs inte barnets föräldrar använda mobilen till barnets lärande eller underhållning? 

Men vad betyder det egentligen att ”använda Internet”? Här måste vi gå till själva undersökningen, som finns påVart fjärde spädbarn använde någon gång under 2018 Internet


"Barn i alla åldrar ägnar sig mest åt att titta på video och film på nätet. Men de är inte enbart passiva tittare. Från 2 års ålder skapar vartannat internetanvändande barn eget innehåll. Varannan 2-åring spelar spel via Internet", får vi veta på sajten.


FAKTA I SIFFROR:

      Internetanvändningen kryper ner i åldrarna. 2-åringarna använde 2018 internet i samma utsträckning som 4-åringarna gjorde 2014 (= 4 av 5 två-åringar har någon gång under 2018 använt internet).

      * 26 procent av spädbarnen upp till 12 månader använde någon gång under 2018 Internet och 8 procent gjorde detta dagligen; 37 procent av 1-åringarna och 17 procent dagligen. Fem procent av barnen under 2 år sammantagna gjorde detta på mobilen. Två procent av samma grupp använde istället Internet via surfplatta.
      *  Vanligaste aktiviteten på nätet bland barnen under 2 år är att titta på tv och video, vilket 38 procent dagligen gör. Fyra procent av denna barngrupp ser då dagligen pedagogiska program. Av 2-3-åringarna tittar 66 procent dagligen på tv-program(snuttar) på nätet. Tio procent i samma ålder på pedagogiska program. Inga (eller 0%) under 2 år spelar dagligen spel på Internet.

      Pedagogiska lärprogram på Internet dominerar bland barn under 3 år. I åldern 2-3 år som spelar 10 procent av dem dagligen spel.

      * Fyra procent av barn under 2 år har någon gång under året skapat eget innehåll på Internet. ”Redan från 2 års ålder skapar hälften av dem (48%) eget innehåll via nätet, såsom att rita, skriva, måla, musik, foto eller film” och 3 procent gör detta dagligen! ”Barnen som använder internet är inte enbart passiva mottagare av information.”


Siffrorna är från en sammanställning av 597 barns internetanvändning. Svaren om barnens internetanvändning kommer förstås från de 397 vuxna deltagarna i undersökningen Svenskarna och internet 2018 som är föräldrar till barn i åldern 0–10 år.Ju större skärmar, desto bättre!


Självklart är det jobbigare för barnets ögon att titta långa stunder i sträck på mobilen eller surfplatta, än på en större datorskärm eller tv-ruta. (Detta tog jag redan upp i mitt blogginlägg 17 april-17.)

Det är förstås inte bra, varken för barn eller vuxna, att ens ögonmuskel får kramp, att ögonen svider, eller att man får huvudvärk av alltför enträgen och långdragen fokusering på något nära beläget. Klart är att ju mindre skärmar, desto värre för ögonmusklerna, så mobiler är onekligen värst. De är inte minst dumma med tanke på att bägge ögonen behöver ”korsa sig”, vilket ju blir ytterst svårt med så liten yta. 

Därför är det trots allt positivt att bara 5 procent av barnen i åldrarna under 2 år någon enstaka gång under året använt mobilen, medan 2 procent använt Internet via surfplatta. Att det främst rör sig om förälderns mobil, kunde antyda för att kortare stunder distrahera barnet.

Därutöver är det viktiga inte mediet i sig, utan innehållet. Mest troligt omtyckta program från Barnkanalen eller snuttar därav. När det inte rör sig om pedagogiska program eller så kallade ”lärappar”, som sällan brukar vara så fängslande att de håller barnets uppmärksamhet någon längre tid. 

Till dess vi vet mer om detta med tid och programval är inte någon större oro befogad än när jag skrev inläggen nedan. Det hela handlar numera egentligen om ett underhållningförbud, inte något skärmförbud. Det är inte längre mediet i sig (iPaden, surfplattan, den ”smarta” mobilen eller pekskärmen av olika märken), utan innehållet i det som inte anses som bäst på att lära barnet något. Men varför ska skolan börja redan i 2-årsåldern?

Att barn under 2 år någon gång under året skapat eget innehåll på Internet och hälften av dem redan från 2 års ålder skapar eget innehåll genom att rita, skriva, måla, musik, foto eller film – och 3 procent gör detta dagligen – är väl ganska fantastiskt?!

Några nyhetsrubriken om detta lär vi dock inte se…
Onsdag 23 sept-15 
iPads nu OK för barn under 2 år! Läkare har svängt 100 procent!

Onsdag 6 april 2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar