måndag 17 december 2018

TJUREN FERDINAND ännu en gång… Handlar kortfilmen kanske främst om djurens rättigheter?


Jag har tidigare skrivit om den Oscarsbelönade kortfilmen Tjuren Ferdinand/Ferdi-nand the Bull (1938, Dick Rickard) som de flesta av oss brukar se på tv på julaftonen. Bland annat har jag betonat de möjliga olikartade tolkningsperspektivens avgörande roll. Den 20/12-17 ställde jag i rubriken frågan om Ferdinand ska föreställa en ”pacifistisk duva, fascistisk medlöpare, gayaktivist eller elefant i porslinsbutik”?


Fast tänk om tjuren helt enkelt är en tjur?! Är inte det den troligaste tolkningen, ifall man skulle fråga barn? Så vad händer om man tolkar kortfilmen som en berättelse om djurens rättigheter? Det har redan skett, vilket jag snart ska hänvisa till.Djurrätt


De flesta av oss har fostrats till att tro att människan är något slags högre varelse, som äger rätten att exploatera icke-mänskliga djur precis som det passar en. Är tillhörig-heten till en viss djurart verkligen avgörande för hur man ska behandlas? Är det så att vi givetvis inte får göra människor illa, men i fallet med djur är det däremot helt OK? Varför då? Därför att de inte kan läsa? Fast de kan ju bevisligen lida.

I augusti i år berättade medierna om en sörjande späckhuggarhona som bar med sig sin döda unge i 17 dagar, innan hon till sist släppte ifrån sig kadavret. Ungen levde bara i en timme och experter tolkar moderns beteende som ett tecken på sorg och saknad (DN.Se 13/8-18). Kossor sägs också råma länge efter deras kalvar har tagits ifrån dem. Många barn har bevistat de så kallade sommarutsläppen och den lycka som detta uppenbarligen innebär för korna (och hästarna). Så känslor har djuren uppenbarligen… Fast vilka rättigheter har de, om ens några?


När jag (18/9-18) zappade under ett reklamavbrott i ”min” fotbollsmatch, råkade jag just komma rakt in i en annan bollsport i Landet runt: fjällkon Lotta på Hisingen utanför Göteborg, som gillar att jaga pilatesboll. Nu (29/9) har klippet visst (enligt svt.se) setts på Internet av tre miljoner tittare. Det är uppenbart att den råmande kon älskar att jaga efter bollen, till skillnad från sina medsystrar. Inte heller min syrra ville spela fotboll med mig i vår barn- och ungdom… Kor är kanske lika mycket individer som vi? Se inslaget (och läs gärna kommentarerna där) på
Här tas Ferdinand ifrån kossan och avsikten är att skada honom, enbart för att erbjuda människor ”underhållning”. Varför skulle detta vara OK? Det är förstås inte enda sättet som djur exploateras på, utan exempelvis till människors föda och kläder, kosmetiska produkter, som dragdjur och mycket annat. Hur kan vi motivera det? Kan vi?Kortfilmen Ferdinand som underlag för filosofisk diskussion


En sajt som ger pedagoger tips till filosofiska stunder för barn har föreslagit ett antal frågor kring boken, som jag menar fungerar lika bra för den som visar filmen som igångsättare av en diskussion bland barnen. Djurrätt är bara ett av flera teman som där berörs (andra är ”våld”, ”konformism” och ”lydnad gentemot auktoriteter”), men jag ska här låna deras etiska punkter enbart avseende djurens rättigheter.

(ingen datering) [21/9-18]


Frågor till en filosofisk diskussion med barn:

1. Varför tror männen att Ferdinand är en riktig tuffing?

2. Kan man veta vad någon tänker eller känner, bara genom att titta på hans/hennes beteende? Tror du någonsin att du kan avgöra vad dina husdjur tänker? I så fall, hur? Om inte, varför inte?

3. Frågar männen hur Ferdinand känner? Borde de?

4. Går det att fråga djur om hur de känner, eller finns det andra sätta att lista ut det?

5. Hur tror du att männen kunde få med sig Ferdinand, fastän han inte ville? Hade de rätt att göra detta? Varför eller varför inte?

6. Att man kan göra något, betyder det att man bör göra det? Varför eller varför inte?

7. Om inte: säg något du kan göra men inte bör göra? Varför?

8. Är djur till för vår underhållning?

9. Är det vårt ansvar att respektera och/eller skydda djur?

10. Vad är viktigare: Vad Ferdinand vill göra, eller vad männen som far iväg med honom vill att han ska göra? Varför?

11. Om Ferdinand var en människa, skulle ditt svar då bli annorlunda? Varför eller varför inte?

12. Om någon skadar en person som har samma hudfärg som du, skulle du vara mer upprörd än om någon skadar någon som var väldigt annorlunda än dig? Skulle det vara viktigt om de var kortare, högre, yngre eller äldre än du? Varför eller varför inte?

13. Vad skulle göra dig mer upprörd: att någon skadar en nära vän till dig, eller någon som skadar en främling? Varför?

14. Varför verkar vissa sorters skillnader betyda mer än andra skillnader, när vi avgör hur vi behandlar varandra, medan andra skillnader inte gör det?Jämför illustrationerna i boken och filmbilderna 2 år senare!


Ingen film gör förstås djurrättsaktivister av barnåskådarna, men tankar kan ändå börja gro. Ännu en intressant sak att göra för den som kan få tag i bokförlagan, Munro Leafs Berättelsen om Ferdinand (ursprungligen 1936), vore att jämföra de mycket olikartade illustrationerna i boken jämfört med de i filmen. 

Boken finns ju i ett flertal nya utgåvor (ibland kallad Berättelsen om tjuren Ferdinand) senast från 2016, fortsatt med de ursprungliga teckningarna av Robert Lawson. Sammantaget rör det sig om att boken finns på minst 70 bibliotek och även som e-bok på ytterligare 33 svenska bibliotek (enligt LIBRIS).


Jag gissar att barnen skulle bidra med mycket intressanta reflektioner enbart utifrån bokens illustrationer, utan att den långa texten behöver läsas.ReferensTeaching Children Philosophy: The Story of Ferdinand, https://www.teachingchildrenphilosophy.org/BookModule/TheStoryOfFerdinand (ingen datering)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar