fredag 20 januari 2017

Émile Zolas ord till Donald Trump, Brexit-anhängare & EU-skeptiker om att göra en minoritet till syndabock


Jag vill en dag som denna publicera ännu ett inlägg (från i onsdags) av min favoritbloggare. Michael Rosen skrev då på sin egen blogg nedan, med hänsyftning på bland annat immi-gration & minoriteter och världspolitiken. 

Citaten är hämtade ur Rosens just denna månad utkomna bok The Disappearance of Émile Zola: Love, Literature and the Dreyfus Case, London: Faber & Faber 2017 (s.217-223). ”Gibbet” betyder som verb ”hänga ut”; utpeka” och som substantiv ”galge”, medan engelskans ”stake” betyder ”påle”.


Wednesday, 18 January 2017

1898 - scapegoating a minority - and the alternative.


At another time (1898) in different circumstances, Emile Zola was asked about what he thought of the hysteria being whipped up against a minority at that time - the Jews. When it was extremely unpopular and dangerous for him to stand up against this he said:

"We are trying to wipe out the frontier of nations, we are dreaming of the community of people, we draw together into congresses the priests of all religions so that they might fall into each other's arms, we feel ourselves the brothers in the common sufferings of humanity, and we wish to work for the relief of all from the pains of existence by raising up a single altar to Human Pity. And a handful of madmen, cunning or idiotic, come and shout in our ears every morning, 'Let us kill the Jews. Let us devour the Jews. Let us massacre them. Let us exterminate them. Let us get back to the days of the gibbet and stake.'"

Zola himself was regularly threatened with lynching as, for example, when the newspaper 'Libre Parole' (’Free Speech' (!) wrote:

'The truth is marching along and Zola is in flight, although, there are in the neighbouring woods, such lovely branches... natural gibbets.' ”Sympatiskt väder” under presidentinstallationen 20 januari


Vad har då detta med barnkultur att göra? Tja, ett exempel på mediepedagogik passande i sammanhanget, och begripligt redan för barn i 6-årsåldern, vore att ta upp företeelsen ”sympatiskt väder” i olika typer av berättelser. ”Sympatisk” betyder här inte nödvändigtvis något angenämt, ”trevligt” eller ”tilltalande”, utan att vädret i en film eller bok speglar karaktärens positiva eller negativa stämningsläge just då och samtidigt bidrar till läsarens likartade känsla. Vädret kan exempelvis framställas som medlidsamt i en sorglig situation, genom att en scen utspelas i trist regnväder. Fast vädret kan inte bara visa sitt medlidande, utan även medglädje: glädjas med figur och åskådare/läsare med hjälp av solsken efter grådis – och således bidra till att skapa en viss känsloton samstämmig med ämnets stämning.

Väderförutsägelsen för presidentinstallationen fredagen den 20 januari mellan klockan 12.00-16.00 säger att det blir grått och fuktigt: initialt är det 50 procents chans till regn och mot eftermiddagen 75 procent: ”Rain will be moving in from the south and could reach Washington around the noon hour Friday, when Trump is putting his hand on the Bible to become president.” De som planerar att delta i ceremonin och paraden uppmanas ta med sig regnkläder, men lämna paraplyerna hemma eftersom de – som så mycket annat – är för-bjudna:
"The following are PROHIBITED: aerosols; alcohol; ammunition; animals (other than service animals); backpacks, roller bags, suitcases; bags exceeding size restrictions (12”x14”x5”); balloons; balls; banners, signs, placards; bicycles; chairs (other than ADA); coolers; drones and other unmanned aircraft systems; explosives of any kind (including fireworks); firearms; glass, thermal and metal containers; knives, blades, or other sharp objects (any length); laser lights and laser pointers; Leatherman or similar tools; mace and/or pepper spray; noisemakers, such as air horns, whistles, drums, bullhorns, etc.; packages; poles, sticks and selfie sticks; spray containers; strollers; structures; supports for signs/placards; toy guns; tripods; umbrellas; weapons of any kind; and any other items that may pose a threat to the security of the event as determined by and at the discretion of the security screeners.

ALL ticket holders will be required to pass through security screening.” 
Även om vädret ser ut att gråta, kunde det vara samtidigt inte vara bättre! Det blir nämligen ovanligt varmt (+8 C) för denne klimatförnekare, cirka sex grader varmare än medeltempe-raturen varit för tidigare presidenter. Ronald Reagan hade detta datum år 1985 14 minus-grader. Kallaste invigningsvädret var det 1841, när president William Henry Harrison svor eden, och trots kylan höll ett installationstal som pågick i 1 timme 40 minuter, för att där-efter åka hästkortege utan överrock och hatt. Han insjuknade i lunginflammation och dog exakt en månad senare…Inga kommentarer:

Skicka en kommentar