lördag 12 augusti 2017

Några spår av Margareta Rönnbergs 40 år av skrivande om barnkultur – eventuellt till nytta, glädje eller förtret för någon


PUBLIKATIONSLISTA

1. Sesame Street – kompenserande undervisningsshow eller kulturell kolonialism?, Filmhäftet nr 12-14, 1976-77, sid. 6-49
2. Hitta ut och hem igen. En utvecklingspsykologisk studie i Disneys filmsagor, Filmhäftet nr 29-30, Dec 1980, sid. 7-50 (omtryckt, se nr 26)
3. Den återförtrollade skogen. Reflektioner kring den nya miljösagan, Filmhäftet nr 29-30, Dec 1980, sid. 73-92
4. Lära för skolan eller leka för livet? En fallstudie i problemet skolförberedelse, barnkultur, lek och fars utifrån TV-serien Fem myror är fler än fyra elefanter, i antologin Rörande bilder, Red: Leif Furhammar et al, Norstedts, Stockholm 1981, sid 11-76 (en förkortad variant finns i Filmhäftet nr 71-72, december 1990, sid. 85-112)
5. TV – hot eller resurs?, Vår skola/Barnkultur nr 2, 1981, sid. 4-8 (omtryckt, se nr 7)
6. Kreativitet eller innantilläsning, Abrakadabra nr 5, 1981, sid. 28-29
7. TV – hot eller resurs?, Barnfilm nr 2/1981-1/1982, sid. 22-24
8. TV – hot eller resurs?, Nya Argus (Finland) nr 4, 1982, sid. 70-74
9. Är TV-forskarna mer våldsfixerade än TV-publiken?, Barnfilm nr 3, 1982, sid. 14-17
10. Varför ska det vara finare att samla på frimärken än Smurfar?, utställningskatalogen till IKAROS, Kulturhuset, Stockholm mars 1982, sid. 8-18
11. Vinduet mot voksnes verden, Bixen nr 11/1982, sid. 47-61
12. Fönstret mot vuxenvärlden, Uppslag nr 3, 1982, sid. 30-34
13. Är Alice i barn- eller vuxenlandet? Är barnklassiker alltid för barn?, Barnfilm nr 4, 1982, s.18-20
14. Vad är barnkultur egentligen?, Abrakadabra nr 2, 1982, sid. 4-7
15. Barnkultur är ingen godisfråga!, Abrakadabra nr 4, 1982, sid. 7
16. Karnevaliserad barnkultur, Abrakadabra nr 5, 1982, sid. 4-7
17. En dag är Snövit här, Barnfilm nr 1, 1983, sid. 9-11
18. Televisionsbarn, Barnfilm nr 4, 1983, sid. 15-18
19. Skådelek och medialekar, Småbørnsforskning i Danmark IX, 1983, sid. 86-107
20. Råttans lek med katten. En studie i 200 tecknade kortfilmer, Filmhäftet nr 42-44, 1983, sid. 65-89
21. Att vara eller inte Pippi. En kulturornitologisk studie av århundradets fågel, Filmhäftet nr 42-44, dec 1983, sid. 109-127 (under skämtsamma pseudonymen Annika Vogelbeerbaum)
22. Skådelek och medialekar, Barn og TV, Rapport nr 4/1984 fra Norges Almenvitenskapelige forskningsråd, Trondheim: Senter for barneforskning, sid. 44-72
23. Våldsamt roligt. Om tecknad kortfilm, Barnfilm nr 1-2, 1984, sid. 30-35
24. Den försvunna barndomen. Är barnen till för barnfilmen? För de vuxna?, Barnfilm 1984/4, s 4-7
25. Det forbudtes motsetningsfylte fascinasjon, Forming i skolen, nr 5-6, 1984, sid. 24-6
26. Hitta ut och hem igen, i antologin Play it again, Sam, Uppsala: Filmförlaget 1984, s.297-340
27. Ingen rädder för Disney här. Om förskoleskräck och rädslan att bli uppäten, Barnfilm nr 2, 1985, sid. 8-13
28. Barnfilmens våldsgalaxer, ingår i antologin Våldet mot ögat. Filmforskare om film- och videoskräck, Red: Tilda Maria Forselius & Seppo Luoma-Keturi, Stockholm: Författarförlaget 1985, sid 159-89 (även i Forselius & Luoma Keturi: Uhka silmälle, Helsingfors 1989, s.131-158)
29. Är Tvätten för skitig för lågstadiebarn? Några funderingar kring barngrotesken som genre, Barnfilmrutan nr 1, 1986, sid. 6-21
30. Datorer är bra att tänka med! Om maskinmänniskor och människomaskiner i några 80-talsfilmer, Barnfilm nr 2, 1986, sid. 4-10
31. Vad gör barnen när vuxna inte styr? I antologin Utblick över barn- och ungdoms-litteraturen, Red: Lars Furuland & Mary Ørvig, Stockholm: Rabén & Sjögren 1986, sid 444-47
32. Forskaren som termostat – slentriandebatten kring TV, Opsis Kalopsis nr 1, 1987, sid 54-56 
33. Mediekunskap som preventivmedel – eller befruktande jaginsikter?, Barnfilmrutan nr 1, 1987, sid. 8-16
34. Vart tog skräpet vägen?, Barnfilmrutan nr 2, 1987, sid. 4-9 
35. Lekeskjermen i medieverdenen, ingår i antologin Mediabarn. Barnet, bildene, orden og teknologien, Red: Ivar Frønes, Oslo 1987, sid. 95-116
36. En lek för ögat. 28 filmberättelser av Astrid Lindgren, Filmförlaget, Uppsala 1987 (272 sidor) 
37. "Vad är det för fel på He-Man? Supersagan jämförd med sagan", Barnfilmrutan nr 1/1988, sid. 166-72.
38. Vad är skräp? Nekrolog över skräpkulturbegreppet, ingår i antologin Den förförda barnkulturen?, Red: Per Kättström, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning 1988, sid. 109-28
39. Hvad er der galt med He-Mann? Supereventyret sammenlignet med eventyret, Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, nr 10, 1988, sid. 91-99
40. Lek på fullt allvar. Astrid Lindgrens lek förändrar samhället, Signe 2, 1988, sid. 96-97
41. Att imitera eller härma, det är frågan!, ingår i antologin Att leka är nödvändigt, Red: Agneta Lindh-Munther, Stockholm: Liber 1989, sid. 60-74
42. Skitkul! Om s.k. skräpkultur, Filmförlaget, Uppsala 1989 (254 sidor)
43. Ingen rövare finns i skogen, Barnfilmrutan nr 1, 1989, sid 20-21
44. Kajsa kavat, Barnfilmrutan nr 1, 1989, sid 22-23
45. Vem fostrade våra forskare?, Filmhäftet nr 65-66 1989, sid 88-95
46. TV er en form for leg, Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur nr 11, 1989, sid. 7-27
47. Lastenelokuvan väkivaltegalaksit, ingår i antologin Uhka silmälle, Helsingfors: Like 1989 (över-sättning av nr 28), sid. 131-158
48. Spelrum. En antologi om ungdoms- och populärkultur, Uppsala: Filmförlaget 1990 (redaktörskap tillsammans med Peter Dahlén) (320 sidor)
49. Siistiä!, Helsingfors: Like 1990 (översättning av min bok under punkt 42) (324 sidor)
50. Från Homo ludens till Homo videns? Om lek, spel och flyt i populärfiktionen, i antologin Spelrum. En antologi om ungdoms- och populärkultur, Red: Dahlén, Peter & Rönnberg, Margareta, Uppsala: Filmförlaget 1990, sid. 9-42 
51. Pliktgubbe möter rättsfajter, Filmhäftet nr 69-70, 1990, sid 58-70
52. Femton myter om barns TV-tittande, KRUT/Kritisk utbildningstidskrift nr 3, 1990, sid. 52-58
53. Nils Karlsson Pyssling som förskoleskräck, Ung Film, nr 31, 1990, sid. 32-33
54. Elektroniske medier og film, ingår i antologin Forskning. Uddannelse. Børne- og ungdomskultur, Red: Carsten Jessen et al, Århus 1990, s. 76-84
55. Disneys menageri, Tusen och en film nr 4, 1990, sid 37-41
56. Porrdebatt och debattporr, Filmhäftet nr 75-76, 1991, sid. 25-42
57. Televisio leikkinä, ingår i antologin Rajaton ruutu, Red: Katriina Kauppila et al, Jyvväskylä 1991, sid. 39-55
58. Viisitoista myyttiä, Peili nr 2/1991, s .11-15
59. Slaget om identiteten. Media och motstånd bland de unga, Horisont nr 5-6 1991, s. 64-71
60. Vilka är egentligen skillnaderna mellan att leka och att se på TV?, ingår i antologin Barns kultur i et humanistisk og estetisk perspektiv, Red: Ivar Selmer-Olsen, Dragvoll 1991, sid. 82-117
61. Soldans eller ozonvarning? Om meteorologiska TV-riter, Filmhäftet nr 77-78, 1992, sid. 97-106
62. Skönheter, sjöjungfrur, styvmödrar och häxor i Walt Disneys värld, Film & TV 4/1992, sid. 20-22
63. Farlig påverkan? Om videofilm, TV och avtrubbande argumentation, Filmhäftet nr 81-82, 1993, sid. 83-90
64. Legender som aldrig dör? Om Ordets makt över bilder som inte finns, Filmhäftet nr 83-84, 1993, sid. 141-52 
65. Barnen transformerar Transformers!, Förskoletidningen nr 2, 1993, sid. 18-22
66. Fernsehen als Spielen, ingår i antologin Von, für und mit Kids. Kinderkultur in europäischer Perspektive, Red: Heinz Hengst, München: KoPädVerlag 1993, sid. 35-52
67. Jag vill vara Michelangelo eller Donatello. Om mediernas och barnens våldslekar, ingår i antologin Våld från alla håll, Red: Cecilia von Feilitzen et al, Stockholm/Stehag: Symposion 1993, sid. 69-94
68. Vad vet "vi" egentligen om "dom" som tittar, lyssnar och läser? Om relationen mellan medierna och publiken, ingår i antologin Ungdomsforskning — kritik, reflektioner och framtida möjligheter, Red: Thomas Östlund & Göran Bolin, Stockholm 1994, sid. 165-90
69. Daghemsbarn leker Tarzanfilm, Filmhäftet nr 86, 1994, sid. 52-54
70. Bilder eller kaos? Snarare: Berättelser eller förvirring!, ingår i antologin Utdanning uten ord?, Red: Yvonne Fritze, Lillehammer 1995, sid 3.3-44
71. Om forskarens makt att våldföra sig på materialet, Makt & Media nr 1/1995, sid. 76-78
72. TV-tittande som dialog. På väg mot en symbolisk-interaktionistisk TV-teori, Uppsala: Filmförlaget 1996 (528 sidor)
73. The century of the child. Part II, i antologin Childhood Education. International perspectives, Red: Eeva Hujala, Uleåborg 1996, sid. 7-17
74. Är nyhetsvåld "farligare" än fiktionsvåld? Funderingar kring TVs realvåld och forskningsdiskurser, Filmhäftet nr 95 (nr 3/1996), sid. 29-38
75. De som är utanför vill in, de innanför vill ut, Filmhäftet nr 95 (nr 3/1996), s. 49-53
76. Ringaren i Notre Dame ­– humor och medmänsklighet, Zoom nr 4/1996, sid. 4-6
77. På grund av Power Rangers? Hur kan ett barn döda ett annat barn?, Filmhäftet nr 97-98, 1997, sid. 9-18 
78. Myternas kraft är alltid med oss!, Zoom nr 2/1997, sid. 10-11
79. Minskat läsande och ökat tittande?, Zoom nr 2/1997, si.d 18
80. "Värst före"-märk filmvåldet!, Makt & Media nr 2/1997, sid. 7-11
81.  TV är bra för barn!, Stockholm: Ekerlids Förlag 1997 (176 sidor)
82. Herkules, Zoom nr 4/1997, sid. 22
83. Moralbilder. Om medieetik, våld och debattporr, Uppsala: Filmförlaget 1998 (282 sidor)
84. Att veta sin plats eller ta en plats i täten?, Zoom  nr 4/1998, sid. 27-28
85. Tre doktorsavhandlingar, Filmhäftet nr 104, 1998, sid 68-70
86. Varför är Disney så populär? De tecknade långfilmerna ur ett barnperspektiv, Uppsala: Filmförlaget 1999 (228 sidor)
87. Barnreklamförbud – för vems skull?, Förskoletidningen nr 2/2000, sid. 4-11
88. Varför är Disney så populär? Man föds inte till barn – man blir det, Nordicom Informa­tion, nr 1/2000, sid. 59-68 
89. Mediernas och barnens lekar. Från lek med kroppen till föreställningar inne i huvudet?, i antologin Plads til leg, Red: Fleming Mouritsen & Torben Kure Marker, Odense 2000, sid. 57-65
90. Vad ÄR mediepedagogik?, Uppsala: Filmförlaget 2000 (76 sidor)
91. Varför är Disney så populär? (utökad utgåva av nr 86), Uppsala: Filmförlaget 2001 Also translated into English as WHY IS DISNEY SO POPULAR? The animated feature films from a childist perspective (online publication 2002) (228 sidor)
92. Förordet till Vivian Gussin Paley: Flickan med den bruna kritan, Uppsala: Filmförlaget 2002, sid. 1-6
93. Skolpåverkan på media?, ingår i antologin Median sylissä, Red: Sara Sintonen, Helsingfors: Like 2002, sid. 119-134
94. TV-reklamen – vår tids myter. Men könsrollskonserverande och konsumtionsfrämjande för barn?, Uppsala: Filmförlaget 2003 (314 sidor)
95. Vad är mediepedagogik? Skolpåverkan på media!, Uppsala: Filmförlaget 2003(en betydligt längre utgåva av nr 90) (156 sidor)
96. Provokatören Barbie, LOCUS nr 1/2004, sid.32-43
97. VEM ska egentlig beskyttes gjennem barnereklamforbud?, Z–norsk filmtidsskrift, 2004 
98. Animerade Disney-filmer för barn eller vuxna?, Sociologisk forskning nr 4/2005, s.13-20
99. ”Nya medier” – men samma gamla barnkultur? Om det tredje könets lek, lärande och motstånd via TV, video och datorspel, Uppsala: Filmförlaget 2006 (370 sidor)
100. Inte bara skuggspel på den tjocka buktiga glasskivan. Prestigemötena runt VM-fotbollen 1958 i bildlådan, i antologin Mediala hierarkier, red. Per Vesterlund, Gävle 2007, s.49-104
101. Jonas Danielssons Skräckskönt (avhandlingsanmälan), RIG. Kulturhistorisk tidskrift nr 1/2007, sid. 41-46
102. ”Nyttan av nöjet – om blöjbarns-tv som embryonal barnkultur”, i antologin Barn(s)kultur – nytta eller nöje? Om barn, estetik och pedagogik, red. Anne Banér, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning 2008, sid. 110-151
103. ”1970-talets Barnjournalen och dagens Lilla Aktuellt – public journalism respektive infotain­ment”, i antologin Svensk television – en medie­historia, red: Anna Edin & Per Vesterlund, Stockholm: Statens Ljud- och Bildarkiv 2008, sid. 190-222
104. Blöjbarnsteve. Om hur barn under 3 år uppfattar tv och leker med fjärrtroll, Uppsala: Filmförlaget 2008 (redaktörskap plus sex av kapitlen: se punkterna 105-110 nedan) 
105. ”Pedagogiska” babymedier, ”underhållande” blöjbarns-tv – eller helst inget­dera?, sid.1-34 i antologin Blöjbarnsteve, red. M. Rönnberg, Uppsala: Filmförlaget 2008    
106. Hur det är tänkt och gjort, sid. 35-59 i antologin Blöjbarnsteve, red. M. Rönnberg, Uppsala: Filmförlaget 2008
107. Från Teletubbies till Små Einsteins: programanalyser ur ett barnestetiskt perspektiv, sid.60-72 i Blöjbarnsteve, red. M. Rönnberg, Uppsala: Filmförlaget 2008
108. Fyra blöjbarn ser på tv – en deskriptiv analys (tillsammans med Åsa Bergman, Ulrika Fägersten, Kajsa Paulsson, Karolina Westling), sid.73-146 i Blöjbarnsteve, red. M. Rönnberg, Uppsala: Filmförlaget 2008
109. Hur upplever barn i åldern 1,5-2,5 år tv?, sid.147-186 i antologin Blöjbarnsteve, red. M. Rönnberg, Uppsala: Filmförlaget 2008
110. Lek med vuxna medtittare och fjärrtroll som embryonal barnkultur, sid.228-264 i Blöjbarnsteve, red. M. Rönnberg, Uppsala: Filmförlaget 2008
111. Medieleg – Et forsøg på begrebsudredning, Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, nr. 53, mars 2009, sid.49-62
112. Re-ludiering, Tidsskrift for Børne- og Ungdomskultur, nr. 53, mars 2009, sid.119-125
114. 1970-talets Barnjournalen och dagens Lilla Aktuellt – public journalism respektive infotain­ment, artikel i antologin Svensk television – en medie­historia (red: Anna Edin & Per Vesterlund), Stockholm: Statens Ljud- och Bildarkiv 2008, sid. 190-222
115. Från Barnjournalen via Lilla Aktuellt till Häxan Surtants Rapport? – Om barn, tv-nyheter, politik och medborgarskap, Filmförlaget 2010 (368 sidor)
116. Motsträviga synsätt. Om rörliga bilder som bjuder motstånd, Visby: Filmförlaget 2010 (redaktörskap tillsammans med Karolina Westling) (304 sidor)
117. Barnkvinnan – vems ideal? En självetnografisk essä om betydelsen av klass, genus och ålder vid filmreception, i antologin Motsträviga synsätt. Om rörliga bilder som bjuder motstånd, (red. M Rönnberg & K Westling), Visby: Filmförlaget 2010, sid. 63-86.
118. Les stéréotypes, c’est bon pour les enfants! Quelques malentendus à propos des enfants, des médias et du genre, Nordiques, Hiver 2009-2010, januari 2010, no.21, sid. 49-62 
119. Barn ärver tyvärr sällan andra barn... Om föräldragenerationers förslösade kulturarv – och barns reludiering!, i antologin Kulturarvingarna, typ! Vad ska barnen ärva och varför?, red: Anne Banér, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, 2011, sid. 169-196 
120. Vänstervridna? Pedagogiska? Av högre kvalitet? 70-talets barnteveprogram och barnfilmer kontra dagens, Visby: Filmförlaget 2012
121. Mediet är fortfarande budskapet – men är Internet verkligen ett medium? (2012), s.115-151 i antologin Spår och spridning. Perspektiv på Internet, red: Bengt Bengtsson & Eva Ekstrand, Gävle: Gävle University Press 2013
122. ”Lilla hjärtat är en mullvad” – ”Nä, pengvin”. En studie av kontroversen kring Stina Wirséns filmfigur, Visby: Filmförlaget 2013 (176 sidor)
123. Bra eller dåligt, det avgör givetvis barnen!, i antologin Mycket väl godkänd. Vad är kvalitet i barnkulturen?, Red: K Helander, Stockholm: CBK 2014, s.117-126
124. Barns rätt till sin röst. Om de yngstas politiska och kommunikativa rättigheter, Visby: Filmförlaget 2014 (192 s.)
125. Att träna och tävla är komiskt. Sport enligt svenska fiktionsfilmer 1930-2015, Visby: Filmförlaget 2015 (350 sidor)
126. Det var en gång. Historia för barn i svensk television under det långa 70-talet. Recension av Tommy Gustafssons bok med samma namn, Scandia. Tidskrift för historisk forskning, 81 (2015):2, s.125-127
127. Sport är komiskt enligt svensk film,  idrottsforskning.se, 28 april 2016
128. Vad säger barnen? – Bilderböcker och demokrati, s. 81-113 i antologin Unga läser. Läsning, normer och demokrati, Red: Å Hedemark & M Karlsson, Möklinta: Gidlunds (augusti 2017)
129. Children’s television, Encyclopaedia of Contemporary Nordic Culture, London: Hurst Publishers, 2012 (under utgivning 2017)


(Texterna nr 1, 2, 3, 4, 10, 12, 21, 26, 64 är skrivna tillsammans med Olle Sjögren.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar