torsdag 29 oktober 2015

Förslag till C-/D-uppsatsämne: Barns vs föräldrars filmval

Kopiera av bilder exempelvis från videoomslagen till de senaste decenniernas mest sedda animerade barnfilmer (Disney, Pixar, Miyazaki, andra producenter eller bara ett par av dessa). Klistra fast bilderna på papp à la Memorykort. Låt barn i olika åldrar (t.ex. 5-10 år) välja ut vilka filmer de (säger sig ha) sett, rangordna vilka de gillar allra bäst, samt ange motiveringen till varför detta är deras favorit(er) (allt inspelat på din mobil t.ex.). 

Låt sedan deras föräldrar göra samma sak (dessa ska förstås inte ha varit med och lyssnat på barnen). 

Jämför!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar