onsdag 3 maj 2017

Junior-VM i demokrati: Lek BK vs Undervisning ViK: 7-1Spelregler: Demokrati är en regelstyrd lagsport som innebär frihet under ansvar. 


Matchstatistik:                               Lek-(För)skola

Lagspel vs individuell gren:                       5-1

Frihet (frivilligt deltagande vs skolplikt):               3-0  

Alla får ha sin egen spelstil vs konformt:               3-0

Tydliga regler vs otydliga:                       4-0

Protester mot regeltillämpning vs underkastelse:       2-0

Förhandling om reglerna vs icke:                       4-0

Samspel vs stjärnans dribblande:                       3-1

Olikheter premieras vs sker föga:                       1-2

Demokrati: lekförutsättning vs predikad:               3-1

Demokrati vs välvillig diktatur:               2-1

Färdighetsträning vs formell kunskap:               3-1

Domare/det gemensamma vs linjeman/arbetsgivare:  0-2


Slutresultat:                               7-1

Matchanalys: Barnen lär sig i leken att de själva är de ”vuxna” som löser problemen, vad gäller att vara med och bestämma och att alla måste behandlas schysst – annars sticker ju lekkamraten. I skolan lär eleverna sig att de är barn och att autokratiska vuxna styr över dem.


Vuxenövervakad lek varhelst den uppträder är i stort sett som skolan. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar