fredag 25 mars 2016

Ingen Lilla Hjärtat på Barnkanalen eller dvd…

Som jag i januari och februari tog upp i ett antal blogginlägg om kampanjen 2012 mot den tecknade småbarnsfilmen Liten skär och alla små brokiga (”Den största skandalen i svensk barnkulturhistoria: när 20 personer lyckades förblinda kultursverige”, 21/1-16 och t.ex. ”Ett tips till Dagens Nyheters kulturchef: följ upp debatten runt svarta Lilla Hjärtat!”, 24/2-16) frågade jag även i När ska Barnkanalen äntligen visa Stina Wirséns Liten skär och alla små brokiga?” (15/2) – men lyckades på en dryg månad inte få något svar.

Sent om sider har jag till sist efter flera påstötningar fått svar från Barnkanalen och Folkets Bio om hur de tänkt göra med Stina Wirséns film som blev föremål för censurkrav från ett 50-tal antirasister. Wirsén bad ju i november 2012 de bägge tilltänkta distributionskanalerna att ”lägga filmen på hyllan ett tag”. 

Både Barnkanalen och Folkets Bio lyckas nu gömma sig bakom juridiska respektive tekniska skäl… Först Barnkanalens motivering:

”Beslutet att inte sända "Liten skär och alla små brokiga" fattades mycket riktigt tillsammans med upphovsmän-nen. Jag håller med om mycket i ditt resonemang, men vi måste också respektera upphovsmännens vilja. Det är inte vi som äger serien, och vår licenseperiod för sändningar är slut. Vi har alltså varken planer eller möjlighet att sända den nu” (Sara Ohlsson, planeringschef Barnkanalen).

Folkets Bios filmdistributör och barnfilmsinköpare Rose-Marie Strand svarar att man inte ska sälja filmen på DVD, eftersom numera ”den marknaden är mer eller mindre död”. Tydligen har nu nya plattformar och spridningssätt gjort tekniken olönsam.

Även om Wirsén själv under det fyra månader långa drevet mot henne bad dessa bägge tilltänkta distributörer att lägga filmen på hyllan ett tag, hade de enligt min mening efter någon tid haft möjlighet att återkomma och visa sitt stöd för filmens och figuren Lilla hjärtats avsaknad av rasism, genom att äntligen visa filmen. Inte minst som ett tydligt ställningstagande FÖR yttrandefrihet och ALLA barns rätt att representeras.

Nu försöker alla inblandade istället alltså tiga ihjäl det inträffade. Inklusive antirasisterna, verkar det som.

Ännu ett nederlag för barn och yttrandefriheten i dessa vuxenkänsliga tider. Vad tycker exempelvis barnfilmsambassadören Suzanne Osten om detta? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar