onsdag 25 november 2015

Fem förslag till uppsatsämne med fokus på barnrelaterade medietexter


Förslag till C-uppsatsämne: Opsis-artiklar om vad?


Tips inför C-uppsats: Istället för alla självskrivande tradiga upprepningar om leksakers genuskodade färger eller bokfigurers genus, undersök vilka medier som 1986-2015 getts vilken vikt i Opsis Kalopsis/Opsis Barnkultur! 

Mät utrymmet i antal centimeter avsatta för barnböcker (inklusive recensioner), barnteater, barnfilm/barnskildringar, tv-program, videofilmer, tv-/datorspel, Internetaktiviteter, musik, barns lek, fokus på barns synsätt respektive på konstnär/författare/vuxenproducent, Övrigt. Går någon förskjutning att skönja över tid? 

Ställ sedan resultatet mot barns medieanvändning det senaste decenniet, så som denna rapporterats i t.ex. Statens Medieråds rapporter Ungar & medier (2005, 2006, 2008, 2010, 2012/2013, 2015) och Småungar & medier (2010, 2012/2013, 2015). Hur väl speglar den s.k. barn- & ungdomskulturtidskriften Opsis Barnkultur barns aktiviteter och preferenser? 


Förslag till D-uppsatsämne: Tendenser i CBK:s skriftserie?


Förslag till D-uppsats: Undersök vilka teman, perspektiv, frågeställningar m.m. som kännetecknat de 48 numren i Centrum för barnkulturforsknings skriftserie mellan 1982 och 2015! 

Går någon historisk förskjutning skönja? Hur kan denna i så fall förklaras?


Förslag till C-uppsatsämne: Jämför två böcker om samma epoks barnteveutbud i SVT


Tips inför C-uppsats: Jämför två filmvetares framställning av 70-talets barnteveprogram: Malena Jansons bok När bara den bästa TV:n var god nog åt barnen : om sjuttiotalets svenska barnprogram (2014) och de första 90 sidorna i min egen bok: Margareta Rönnberg: Vänstervridna? Pedagogiska? Av högre kvalitet?: 70-talets barnteveprogram och barnfilmer kontra dagens (2012).

Likheter? Skillnader?


Förslag till C-uppsatsämne: Barn om Kenta & Barbisarna


C-/D-uppsatsämne: En receptionsstudie: Vad säger barn av bägge könen i åldern 6-9 år om Pija Lindenbaums Kenta och barbisarna? Läs boken för dem (eventuellt i samspel med UR:s animering av berättelsen) eller låt de äldre själva läsa den. Lyssna sedan (eller under högläsningen) på deras kommentarer!

OM du vill ha stöd av UR-filmen får du skynda dig, eftersom den tas bort 31/12-15. Denna ”Läs-med-saga” finns till dess påFörslag till C-/D-uppsatsämne: Vad får barn ut av Mumin-bilderböcker?


En receptionsstudie till: Hur reagerar barn i åldern 6-9 år på några titlar ur Muminserien? Exempelvis Det osynliga barnet, Trollvinter, Kometen kommer, Farlig midsommar, Muminpappans memoarer? Vad får barnen ut av dem? 


Vilka skillnader går upptäcka mellan 6- respektive 9-åringarnas reaktioner?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar