onsdag 14 november 2018

Veckans miljöpedagogiska video om människan som invasiv art


Fyraminutersvideo om människans katastrofala inverkan på planeten – lämpad för 10–11-åringar i år 4? Eller för hur unga?

Steve Cutts’ animation Man created in Flash and After Effects looking at mans relationship with the natural world.

Music: In the Hall of the Mountain King by Edvard Grieg.
"Hall of the Mountain King" Kevin MacLeod (incompetech.com)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar