onsdag 15 mars 2017

Nej, Gudrun Schyman, Paolo Robertos bröstskämt är inte sexism gentemot kvinnor – utan riktar sig mot män!


Jag skrev visserligen i mitt blogginlägg Inga skämt är enbart ”på skoj” – varken politikers eller barns rasistiska, sexistiska, homofoba, etc nätvarianter (21/11-16) att: 

..ingen skojar ”bara”, utan humor är en social handling som alltid har sociala funktioner. Ingen skämtar ensam i avskildhet, utan skämtandet äger rum i ett socialt sammanhang. Det är ett sätt att relatera till och interagera med andra människor. Visa att vi är nära dem eller önskar närma oss dem – respektive fjärma oss från vissa… 

Men ”vissa” kan inte bara syfta på personer utan även på vissa sidor hos personen som skämtar, såväl som inkludera hela den egna gruppens avigsidor. Att skämta är ett sätt att forma sin identitet och position inom en existerande eller önskad gruppmedlemskap, visa vem man är i relation till andra. Viss humor, exempelvis rasistisk, sexistisk och homofobisk, är ett redskap för att assimileras eller så fjärma sig. Vi använder humor för att bjuda in eller utestänga andra ur vår sociala grupp, men också för självkritik. 

Förra gången var det apropå Donald Trumps vidriga ”skämt” om att någon supporter av den amerikanska konstitutionens rätt för individer att äga vapen kanske kunde mörda Hillary Clinton och socialförsäkringsminister Annika Strandhälls (S) mansförnedrande kommentar till ett twitterskämt om Donald Trump, som gick ut på att ”det inte är bra att män har allmän rösträtt”.

Nu är det tydligen fråga om en match mellan Paolo Roberto och Gudrun Schyman. Eftersom jag haft viktigare ting för mig, är jag efter min tid och läser först idag om det gamla skämtet som miljontals unga män i USA dragit och som där förekommer på olika T-shirts. Nyligen tydligen citerat på Instagram av Paolo Roberto, med en bild på vilken det står ”Boobs prove that men can focus on two things at once”. 

I tv-programmet Breaking News har så Gudrun Schyman enligt sensationspressen riktat hård kritik mot Paolo Roberto:

– Det är sexism. Det är precis vad det är. Det är ju rent ut sagt förjävligt att man lägger ut en sån grej. Det är ju ännu värre om det är många män som skrattar åt det. 

Schyman har delvis rätt, men det är här inte fråga om nedsättande, nedvärderande, förned-rande eller kränkande kommentarer om kvinnor, med grund i stereotypa föreställningar om hur kvinnor som grupp ”är”. Tvärtom försöker Roberto här säga någonting nedsättande om mäns simultankapacitet som allmänt anses vara sämre än kvinnors. Genom avsikten att ”bevisa” att män visst kan fokusera två saker samtidigt, nämligen två kvinnobröst, säger den  före detta boxaren, som Schyman i tv-programmet kallar för en ”machotyp” att män förvisso klarar denna blygsamma prestation.

Genom att samtidigt antyda mäns ”sexfixering”, påstått större än kvinnors, lierar Paolo Roberto sig samtidigt med sin egen grupp, gör sig till en del av dem som nedvärderas genom sin tolkning av denna aspekts avgörande roll för mäns identitet och ägnar han sig samtidigt åt självnedvärdering. Han antyder att här går också gränsen för hans egen förmåga att fokusera – ingen märkvärdig prestation med andra ord…

Genom att inte fatta detta, och framför allt genom att på så sätt belägga att vi ”inte har nån humor”, gör vi kvinnor nog feminismen en björntjänst. Vi borde istället, förutom – even-tuellt – skratta åt mäns påstådda enkelspårighet, eller le vänligt åt självkritiken, ge igen genom att inleda en liten språklektion. Vi sägs ju vara bättre på det. Till exempel påpeka att bröst inte kan bevisa något, utan hjälpa till med att korrigera engelskan, så att den åtmin-stone blir rätt och skämtet begripligt för fler män:

”Boobs proof that men can focus on two things at once” 

Paolo Robertos skämt är i vart fall bättre än dem jag tog upp i blogginlägget Disneytjejers nedvärdering av män: skulle omvänd sexism vara ”bättre”? (2/1-17), eftersom han i vart fall skämtar med gruppen män i vilken han, som mig veterligt ännu ej genomgått någon sexoperation, också ingår.

Det är således bättre, inte sämre, Gudrun Schyman ju fler män som skrattar åt denna själv-nedvärdering. Sist var det visst 4 000 gillanden. Blir förhoppningsvis fler!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar