onsdag 5 december 2018

Made on Earth, vår enda sköra jord – men exakt hur långt bort ifrån? Barns miljöpedagogiska detektivprojekt MATENS MILJag tror att det kan vara ett ytterst givande projekt att låta elever som är något så när läskunniga (eller åtminstone kan stava sig fram) ta med tomma förpackningar och konservburkar hemifrån och av texten på dessa luska ut från vilket land (och eventuellt stad) som matvaran härstammar. 

Sedan på en gemensam karta sätta ut markörer för hur långväga produkten ifråga kan ha transporterats. Och med vilket färdmedel? (Det kan vara häftstift, papperslappar eller dylikt.)

Därefter ställer sig klassen frågan om det verkligen är så värst bra för miljön (och för produkten) att forslas så långt. 

För att slutligen fråga sig om det möjligen finns likartade produkter på närmre håll – och varför dessa inte väljs istället. 


Är billigt alltid bäst? Bäst för vem? Bäst för vad?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar