Om bloggen

Här ska fokus ligga på BARN som kulturskapare, inklusive hur barn som grupp reagerar alternativt (utifrån deras tidigare reaktioner på liknande produkter och sammantagen världsvida forskning) troligen reagerar på vuxnas kulturprodukter för dem. Barn är de enda BARNKULTURskaparna.

Det kan med andra ord inte finnas några vuxna ”barnkulturproducenter”, lika lite som invandrarkulturer är skapade av infödda etniska svenskar, arbetarkultur producerats av företagsledare, eller kvinnokultur skapats av t.ex. virkande män. Vuxnas kulturaktiviteter för/med barn är också vuxenkultur och i 99 fall av 100 fulla av vuxenhetsnormer: adultonormativa.

Detta kommer jag genomgående att påminna om. Likaså plädera för rösträtt för alla barn, precis som i min bok BARNS RÄTT TILL SIN RÖST (2014) om deras politiska och kommunikativa rättigheter.

Fokus på barns upplevelser och uppfattningar har genomsyrat allt jag skrivit om kulturprodukter avsedda för dem. Snart utkommer också min jämförande studie av barns reaktioner på två bilderböcker (Stalfelts Hurrraa!! Alla barns rätt och Starks & Bondestams Diktatorn): ”Bilderböcker och demokrati”. Där ser jag barnen som de vuxnas närmaste utvecklingszon.

1 kommentar: