Barns rösträtt


Margareta Rönnberg
Barns rätt till sin röst
Om de yngstas politiska och kommunikativa rättigheter (2014)


I. Är inte också barn människor?

”En människa – en röst”...    9
Barns utanförskap   12
En demokratisk principfråga   13

II. Argumenten mot – och för – barns rösträtt

1. Barn är okunniga, inte kompetenta nog för demokrati?   16
2. Barn är själviska?   21
3. Barn saknar erfarenhet?   22 
4. Barn är lättpåverkade?   23
5. Barn är nyckfulla, lekfulla och ansvarslösa?   24
6. Rättigheter bör förenas med motsvarande grad av skyldigheter?   26 
7. Rösträttsåldern och myndighetsåldern bör vara densamma?   28
8. Rösträttsålder och valbarhet bör väl höra ihop?   31 
9. Barn vill inte ens rösta? De är ointresserade...   31
10. Ska nu bebisar krypa till valurnorna också?!   33 
Skulle någonting verkligen förändras om barn kunde rösta?   33 

III. Finns bättre alternativ än barns eget röstande?

Extra föräldraröst eller familjeröstning = barns rösträtt?   36
Är en specifik ”politisk myndighetsålder” rimligare?   38
Barnparlament som ”politisk barnkammare” – en bra inskolning?   41
Lokaldemokratiskt ”konsulterade”, ”delaktiga” barn räcker?   41
Vore ett särskilt barnparti att föredra?   43

IV. Väljaren = en oberoende vuxen?

Både samhället och barnen behöver politisk barnrepresentation    46
Perspektivmångfald, samberoende och olikhetsmottaglighet    48

V. Mediernas viktiga roll för yngre röster

Är medieinnehåll enbart till för barns välbefinnande?   51
Internets potential – eller farlighet?   54
Det behövs myndighetsmodererade diskussionsforum för barn enbart   56
Journalistförbundens och UNICEF:s pressetiska regler   58


VI. Tio exempel på verklighetens barn i tv – nu och ”förr” 

Ett fall för Louise (2009) – och för Barnrättighetskonventionen?   62
”Till skada för barnets välfärd”?   63
En kränkning av barnets integritet?   64
Barnets yttrande- och åsiktsfrihet kontra dess behov av exponeringsskydd   68
Fråga om att rädda eller rädas barn?   69
Interventionsparadigmet   72
Vore avidentifiering och rekonstruktioner lika verkningsfulla?   74


Faran med Föräldrafritt (2010) – farligt för främst föräldrar?   76
Vems lidande – barnets eller åskådarens?   78
Ett stående debattscenario   80


Korta barn och En stund med... – småbarnsdokumentärer?   82
”Allroths mästerverk” – ”professionalitet med inslag av konst”   84

1990-talets Korta barn   86
Stora frågor   89
2010-talets En stund med...   93
Den reflekterande tv-skärmen – eller reflektion över det i tv-rutan sedda?   96


Det lekande barnet eller Den lekfulla politiska människan?   97
Varför så få dokumentärer om och med svenska förskolebarn?   100
Är tv-tittande barn ointresserade av att se verklighetens barn?   102

1970-talets Barnen från Jordbro   103
Vems integritetsskydd – offrets eller mobbarnas?   106
Mindre integritetskänslighet för 40 år sedan – åtminstone avseende barn?   108
Barns såväl som filmares outsiderperspektiv på det skildrade samhället   111

Nannyns dubbla tystande av barn   114

Barnjournalens lansering av knatteredaktörer och knattereportrar 1975   116
Åskådliggöra – och ge upphov till – barns hjärnverksamhet   119 

Barnförekomst i Rapport och Aktuellt i januari valåret 2014   122
En månad med och/eller om barn i vuxennyheterna i tv   123 
Behovet av Barnens egen nyhetsbyrå och barnjournalister   126 

En utvikning om fiktionen: Lilla hjärtat-kontroversen hösten 2012   128
Bakgrunden   129
Barns tolkningar   130
Berättelsens ”budskap” begrips senast i 6-årsåldern   135
Adultonormativitet   137
Är vuxna för gamla för att förstå?   138
Av uppropet mot Lilla hjärtat bidde – kanske – en seriestrip...   140


VII. Samtyckande barn? Barns och f.d. ”tv-barns” syn

Vad säger tv-tittande barn om andra barns synlighet i tv?   142 

Barns och före detta barns åsikter om sin egen medverkan i tv   145

Svar direkt (1984)   145

Två 70-talsdebatter: Studio S och Familjescener 3   147

Studio S: Slagen, retad, ut­stött (1978)   148  
Pressreaktionerna på debattprogrammet   152 
Mobbingoffrets syn på att ”exponeras” i tv   154

Familjescener 3: Fem program om en svensk familj (1978)   159
Barns utsatthet – i familjen, skolan såväl som i medierna   162

VIII. Barns självklara rättighet att yttra sig och rösta  

Barnengagemangets avgörande roll   167
Pippitestet   168
FN:s konvention om barnets rättigheter – ett hinder?   170
Idén om barns rösträtt ­– en pensionärsuppenbarelse?   172
”Raserad demokrati” ifall barn hade rätt att rösta?  173
Äntligen barnens århundrade?   176
Åldersgräns för rösträtt – ett brott mot mänskliga rättigheter!   178


NOTER 181

REFERENSER  186

Tryckta källor

Mail

Muntliga källor

BILAGOR  190

Bilaga 1: Analyserade avsnitt av SVT1:s Korta barn  190
Bilaga 2: Analyserade avsnitt av Barnkanalens En stund med...  190
Bilaga 3: Kattis Ahlströms debattartikel på DN Debatt 23/10-09  191Inga kommentarer:

Skicka en kommentar