Lilla Hjärtat

Margareta Rönnberg
”Lilla hjärtat är en mullvad” – ”Nä, pengvin!”
En studie av kontroversen kring Stina Wirséns filmfigur (2013)


I. ”Lilla hjärtat-sakens” förlopp och förlöpningar 9

Detta har hänt 10
”Jag har inte sett filmen, men...” 20 

Vad hände sen? 23
Viktig terminologi 33II. Debattens karikatyrer av Lilla hjärtat 43

Vad är Lilla hjärtat egentligen för figur – som barn ser det? 44 
Vad gör figurerna, enligt de yngsta? 48
Fler barnreaktioner 50
Äldre barns större genrekompetens inverkar 52
Golliwogens nya kläder? 54
Lilla hjärtat is not a pickaninny – she is a person! 57
Vuxnas åldersblindhet och adulto-normativiteten 60
Är hudfärgen ett tillräckligt skäl? 63
”Sweden’s Little Sweetheart”? 64III. Kampanjens argument och motargument 67

”Lilla hjärtat representerar förtrycket av svarta” 67
Existerar nationella receptionsskillnader? 69
Kan man bli kränkt å andras vägnar? Retroaktivt? I förväg? 73 

Skyddas barn på detta vis från att ”internalisera rasism”? 74 
Barn förstår inte... 77
Vems tolkningsföreträde – ifall någons? 79
En fråga om konstnärens yttrandefrihet? 82
Bättre alternativ finns redan... 84
En medvetandehöjande kampanj? 85
Återanvändningen av ”återanvänder” 86
Ett avskräckande exempel på kampanjens debatteknik 88 

En tveksam teorilektion i hjärtefrågan 95


IV. Debattens mer perifera aktörer 100

Kolleger 100
Konkurrenter 102
Recensenter 104
Bloggare, påhejare, ”kommentatorer” och ”gillare” 
108 
Biblioteksfolk 108
Kollektiv lärarinna i ”Liten bildskola” 112
Mörkrädsla: hot om svartlistning av ”mörka listan” 113 

Stina Wirsén själv 113


V. Forskarnas roll respektive osynlighet 119

Synen på forskare och forskarnas synfel 119
”’Uppenbart rasistisk’ enligt forskare” 121
Vad bilder gör med människor – eller människor med bilder? 123 

Barnkulturforskare efterlyses 125
Är kolsvarta bilderboksfigurer omöjliga i USA och Sydafrika? 127 

Finns riktigt mörka barn i svenska bilderböcker för de yngsta? 131


VI. Vad säger ”rasforskningen”? 137

Har ”docktestet” något bevisvärde? 138
Vithetspreferens – ett tidsavhängigt fenomen? 141
Gäller dockpreferensen även för danska barn på 2000-talet? 142 

Hur lär sig barn ras(istiska)attityder? 145
Sju vanliga rasmyter 146
”Alla vi röda är snälla och bra – fast inte alla dom blå!” 148 

Hur kan man motverka rasfördomar? 148


VII. Vuxna förstår inte... 151

Lilla Hjärtat – spegel, fönster eller förstoringsglas? 151 
”Hets mot konstgrupp?” 152
Kan bilder bli kränkta? 154
Existerar verkligen rasism utan rasister? 156

Vi är alla meta-rasister... 158
Lilla hjärtat – aktivisternas trojanska mullvad 160
Lilla hjärtat-striden – ett inverterat 
Könskriget 161
”Svarta barn är djur”? 163
Kampanjen strider mot FN:s barnrättskonventions artikel 13 167
Referenser 171Inga kommentarer:

Skicka en kommentar